Nhà thuốc bán Khớp An Plus tại Long Biên

Tìm kiếm nhanh:

Có thể tìm kiếm theo tên nhà thuốc, đường, phường/xã nơi bạn sinh sống. Tìm kiếm tốt nhất bằng tiếng Việt có dấu.

Danh sách nhà thuốc có bán Khớp An Plus tại Long Biên

Nhà thuốc Trúc Tâm 3

 • Địa chỉ: 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Trúc Tâm

 • Địa chỉ: 93 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Số điện thoại: 02438720561
 • Website: duocphamtructam.com
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thuộc Đường

 • Địa chỉ: Số 1 Đức Giang, Quận Long Biên
 • Số điện thoại: 0989564468
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Minh Tú

 • Địa chỉ: 116 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên
 • Số điện thoại: 0945667074
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Minh Quang

 • Địa chỉ: Số 271 Thạch Bàn, Quận Long Biên
 • Số điện thoại: 02436756345
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Phi

 • Địa chỉ: 54 Thạch Bàn Thạch Bàn, Quận Long Biên
 • Số điện thoại: 0985375555
 • Website:
 • Fanpage:
 • Được Bộ Y Tế cục An Toàn Thực Phẩm cấp giấy phép chứng nhận
 • Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP theo quy định của Bộ Y Tế
 • Có bán tại hơn 3000 nhà thuốc trên toàn quốc
1800.6907